เครื่องคิดเลข มีที่มาอย่างไร

เครื่องคิดเลข มีที่มาอย่างไร
เครื่องคิดเลข มีที่มาอย่างไร

เครื่องคิดเลข มีที่มาอย่างไร

เครื่องคิดเลข มีที่มาอย่างไร เครื่องคิดเลข อิเล็กทรอนิกส์ มักเรียกโดยย่อว่า เครื่องคิดเลข หรือ เครื่องคำนวณ คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับ การดำเนินงาน ทางเลขคณิตพื้นฐาน หรือซับซ้อน มักมีขนาดเล็ก พกพาได้ง่าย และราคาไม่แพง เครื่องคิดเลขสมัยใหม่นั้น พกพาสะดวกสบาย มากกว่าคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนมาก jokerslot

นอกเหนือจากเครื่องคิดเลข สำหรับจุดประสงค์ทั่วไปแล้ว ก็ยังมีเครื่องคิดเลข ที่ออกแบบมา เพื่อตลาดเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น เครื่องคิดเลข วิทยาศาสตร์ ที่บรรจุฟังก์ชัน การคำนวณตรีโกณมิติ และสถิติ เป็นต้น

เครื่องคิดเลขบางชนิดนั้น ก็สามารถประมวลผล ทางพีชคณิตคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องคิดเลขกราฟิก ก็สามารถใช้วาดกราฟของฟังก์ชัน ที่นิยามบนเส้นจำนวนจริง หรือมิติที่สูงกว่าในปริภูมิแบบยุคลิดได้อีกเช่นกัน

ประวัติความเป็นมา

เครื่องคิดเลขนั้น มีวิวัฒนาการ เริ่มต้นมายาวนานมาก ตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยที่ ยังไม่มีเครื่องมือกล โดยถูกคิดค้น เริ่มต้นมาตั้งแต่ การใช้นิ้วมือนับ ต่อมา ก็เริ่มมีการใช้เครื่องมือช่วย ที่หาได้จากธรรมชาติ อย่างลูกหิน ใบไม้ เป็นต้น และเมื่อเข้าสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยี และศาสตร์การคำนวณ ที่สูงขึ้น ก็เริ่มมีการใช้หลักการต่าง ๆ

ซึ่งมีหลักฐาน ปรากฏในหลายที่ เช่น ในประเทศกลุ่มตะวันออก จะเริ่มต้นจากการใช้ลูกคิด ซึ่งเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน ส่วนในตะวันตก ก็จะมี abaci, Napier’s bones และ slide rules เป็นต้น jokergame

เครื่องคิดเลข ในสมัยยุคประวัติศาสตร์ แท่งเนเปียร์ (Napier’s rod)  คิดค้นโดยจอห์น เนเปียร์ (John Napier) นักคณิตศาสตร์ ชาวสกอตแลนด์ โดยเป็นอุปกรณ์ ที่ลักษณะคล้ายกับ ตารางสูตรคูณ ในปัจจุบัน เครื่องมือชนิดนี้ ช่วยให้ สามารถทำการคูณ และหารได้ง่าย เหมือนกับทำการบวก หรือลบโดยตรง

นอกจากนี้ ยังคิดอุปกรณ์ที่ช่วยในการคูณ การหาร หรือถอดกรณฑ์ให้ง่ายขึ้น เรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า ตารางลอการิทึม หรือ Napier’s bone

ไม้บรรทัดคำนวณ ( Slide Rule) คิดค้นโดย วิลเลียม ออตเทรต( William Oughtred) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ นับเป็นคอมพิวเตอร์ แบบอนาลอกอย่างหนึ่ง มักประกอบด้วยแถบปรับได้ 3 แถบ และช่องสำหรับเลื่อน 1 ข่อง เรียกว่า “เคอร์เซอร์” (cursor) นิยมใช้กันทั่วไป ในหมู่วิศวกร และสถาปนิกนั่นเอง

สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการขนานนามให้เป็น เครื่องคิดเลข เครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1623 โดยวิลเฮล์ม ชิคการ์ด ( Wilhelm Schickard) โดยนำแนวคิด ของเนเปียร์มาใช้ เครื่องมือดังกล่าว มีลักษณะเป็นทรงกระบอก 6 ชุดบรรจุตัวเลขแต่ละชุด โดยผู้ใช้จะต้องหมุดฟันเฟือง เพื่อทดเวลาคูณเลข

เครื่องคิดเลข มีจุดเริ่มต้นมาจาก ลูกคิด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์อันเนิ่นนาน ต่อมาในปี 1600 ก่อนคริสตศักราช จอห์น เนเปียร์ ได้ประดิษฐ์เครื่องมือชื่อ กระดูกนาเปียร์ ( Napier’s bones ) เพื่อช่วยในการคูณ และการหาร ตามหลักคณิตศาสตร์ แบบอาหรับ สล็อต

โดยเครื่องมือดังกล่าว มีลักษณะเป็นท่อนไม้แกะสลักตัวเลข แต่สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการขนานนามให้เป็น เครื่องคิดเลข เครื่องแรกของโลก เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1623 โดยวิลเฮล์ม ชิคการ์ด ( Wilhelm Schickard) โดยนำแนวคิด ของเนเปียร์มาใช้ เครื่องมือดังกล่าวมีีลักษณะเป็นทรงกระบอก 6 ชุดบรรจุตัวเลขแต่ละชุด โดยผู้ใช้จะต้องหมุดฟันเฟือง เพื่อทดเวลาคูณเลขนั่นเอง

พัฒนาการของเครื่องคิดเลข

การแข่งขัน การพัฒนาเครื่องคิดเลข จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากบริษัทยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาร์ป ซันโย แคนอน ทำให้เครื่องคิดเลข ที่เคยเป็นเทคโนโลยี ราคาแพงค่อย ๆ ราคาถูกลงมาเรื่อย ๆ ขณะที่เครื่องคิดเลข เกิดขึ้นเริ่มมีฟังก์ชั่นเฉพาะตัว เช่น เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เครื่องคิดเลขวิศวกรรม เครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ฯลฯ

หรือแม้แต่ การนำเทคโนโลยีหน้าจอ LCD มาใช้กับเครื่องคิดเลข แต่ด้วยราคาที่ลดลง อย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้หลายบริษัทขาดทุน และตัดสินใจถอนตัว ออกจากตลาดเช่นกัน pgslot

เครื่องคิดเล ขอิเล็กทรอนิกส์ สมัยใหม่นี้ มีหลากหลายแบบ ตั้งแต่ขนาดเท่าบัตรเครดิต ราคาถูก แจกฟรี ไปจนถึงขนาดตั้งโต๊ะ แข็งแรง มีเครื่องพิมพ์ในตัว เครื่องคิดเลข ได้เป็นที่นิยมในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1970 เนื่องจาก การคิดค้นวงจรรวม ทำให้เครื่องคิดเลข มีขนาดเล็กลง และราคาถูกลง

ในช่วงปลายทศวรรษนั้น ราคา ของเครื่องคิดเลข ก็ลดลงจนถึงระดับที่ประชาชนทั่วไป สามารถซื้อได้ และกลายเป็นเครื่องมือสามัญ ในโรงเรียน

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หากย้อนไปจนถึงยูนิกซ์รุ่นแรก ๆ ก็บรรจุโปรแกรมคำนวณเลข มาด้วยอย่าง ดีซี (dc) และ ภาษาฮอก (hoc) และฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณ ก็ถูกบรรจุลงในอุปกรณ์ประเภทพีดีเอ แทบทุกชนิดเลยก็ว่าได้

การออกแบบ

เครื่องคิดเลข อิเล็กทรอนิกส์ สมัยใหม่นั้น มีแผงปุ่ม ซึ่งประกอบด้วยเลขโดด และการดำเนินการ ทางเลขคณิตต่าง ๆ บางเครื่องก็มีปุ่ม 00 และ 000 ด้วยเพื่อให้ป้อนจำนวนขนาดใหญ่ ได้ง่ายขึ้น แต่ละปุ่มบนเครื่องคิดเลขพื้นฐานส่วนใหญ่ ใช้แทนเลขโดดตัวเดียว หรือการดำเนินการอย่างเดียว UFABET

อย่างไรก็ตาม ในเครื่องคิดเลข ที่เฉพาะทางยิ่งขึ้น ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง สามารถทำงานได้หลายอย่าง โดยกดร่วมกับปุ่มอื่น หรือขึ้นอยู่กับโหมดการคำนวณปัจจุบัน

เครื่องคิดเลขส่วนใหญ่ มักจะมีหน้าปัดแสดงผล เป็นจอภาพผลึกเหลว แทนที่จอภาพเรืองแสงสูญญากาศ ในอดีต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่การพัฒนาด้านเทคนิค เศษส่วนอย่าง เช่น 1 ส่วน 3 จะแสดงเป็นค่าประมาณ ในจำนวนทศนิยม ที่ถูกปัดเศษ 0.33333333 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

หลายรุ่น สามารถทำงานกับเศษส่วนหรือจำนวนคละได้ แต่กับเศษส่วนบางจำนวน เช่น 1 ส่วน 7  ซึ่งเท่ากับประมาณ 0.14285714285714 (เลขนัยสำคัญ 14 หลัก) อาจจำแนกได้ยาก ในจำนวนทศนิยม

เครื่องคิดเลข มีความสามารถ ในการบันทึกจำนวนลง ในหน่วยความจำ เครื่องชนิดพื้นฐาน  สามารถบันทึกจำนวนได้เพียงจำนวนเดียวในเวลาหนึ่ง ๆ เครื่องชนิดเฉพาะทางมากขึ้น สามารถบันทึกได้หลายจำนวนแสดงด้วยตัวแปรต่าง ๆ ตัวแปรเหล่านั้น ก็สามารถใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ Google Earth 

บางรุ่นมีความสามารถในการขยายเนื้อที่ หน่วยความจำ เพื่อให้บันทึกจำนวนได้มากขึ้น โดยตำแหน่งที่ขยายออกไป จะถูกอ้างถึงด้วยดัชนีของแถวลำดับ

แหล่งพลังงาน ของเครื่องคิดเลข ก็คือ แบตเตอรี่ เซลล์สุริยะ หรือไฟฟ้า (สำหรับเครื่องรุ่นเก่า ๆ) เปิดเครื่องด้วยสวิตช์หรือปุ่มเปิด บางรุ่นไม่มีแม้กระทั่งปุ่มปิด แต่ก็มีบางวิธีที่ทำให้เครื่องปิดได้ เช่น ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดำเนินการใด ๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปิดคลุมแผงเซลล์สุริยะ หรือปิดฝาครอบ เป็นต้น

การใช้ในการศึกษา

นักเรียนในประเทศส่วนใหญ่ ใช้เครื่องคิดเลข สำหรับการศึกษาหรืองานที่โรงเรียน มีการต่อต้านริเริ่มบางอย่าง ซึ่งนำไปสู่ความคิดที่กลัวว่า ทักษะเลขคณิตขั้นพื้นฐาน จะได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความไม่เห็นด้วยหลงเหลือ อยู่ในความสำคัญ ของความสามารถ ของการคิดคำนวณ “ในใจ” อันทำให้บางหลักสูตรถูกจำกัด

การใช้เครื่องคิดเลข จนกว่าจะบรรลุความสามารถระดับหนึ่ง ขณะที่หลักสูตรอื่น จดจ่ออยู่กับการเรียนการสอนเทคนิค การประมาณค่า และการแก้ปัญหามากขึ้น การวิจัยนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า แนวทางที่ไม่เพียงพอในการใช้เครื่องมือ การคำนวณ สามารถจำกัดการคิดทางคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนมีส่วนร่วมได้เล็กน้อย

ส่วนคนอื่น ๆ ถกเถียงกันอยู่ว่า การใช้เครื่องคิดเลข ก็สามารถทำให้ทักษะหลักทางคณิตศาสตร์ เสื่อมถอยลงได้เช่นกัน หรือว่าการใช้เครื่องคิดเลข ก็สามารถขัดขวางการเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับพีชคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ Slot

อัพเดทล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)