วันเด็ก ประวัติความเป็นมา

วันเด็ก ประวัติความเป็นมา
วันเด็ก ประวัติความเป็นมา

วันเด็ก ประวัติความเป็นมา

วันเด็ก ประวัติความเป็นมา วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ ที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกไทย เริ่มจัดงานวันเด็กทีแรกตอนวันที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของต.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติ

ตราบจนกระทั่งในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 SA Gaming

ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อเชื้อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563

โดยมีใจความว่า วิชาความรู้แล้วก็ความดีงามเป็นฐานรากสำคัญของ ความดีความชอบความก้าวหน้าทั้งหมดทุกอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจะต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนอบรม ให้ถึงและวิชาความรู้แล้วก็ความดีงาม

เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์ความดีงามความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนและก็แก่สาธารณะ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ พระราชสำนักดุสิต วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

การจัดงานวันเด็ก

ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำยิ่งกว่า 18 ปี ตามความคิดเห็นเชื่อตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเกี่ยวกับเด็กมาร่างเป็นสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก pg slot

เมืองไทยได้รับข้อเสนอแนะของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเกื้อหนุนให้ราษฎรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

ตอนนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อพิเคราะห์ ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นดีเห็นงามนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเวลานั้น

ถัดมาช่วงวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับแนวทาง ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และก็กระทรวงศึกษาธิการรับไปปฏิบัติงาน ส่วนของค่าครองชีพสำหรับเพื่อการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองลอตเตอรี่มาดำเนินการ

เพราะฉะนั้น ในวันที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช 2498 เมืองไทยก็เลยมีงานสมโภชวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นมา ทางด้านราชการได้ระบุวันจันทร์แรกของตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และก็จัดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2508

ห้องประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นต้องกันว่า เหมาะที่จะเสนอเปลี่ยนแปลงวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในต.ค. เมืองไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกมากมาย เด็กไม่สบายสำหรับในการมาร่วมงาน slotxo

ประการถัดมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันดำเนินงานของผู้ดูแล ก็เลยไม่อาจจะพาเด็กของตัวเองไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ขัดข้อง ทั้งยังการที่กำหนดให้วันเด็กจำต้องจัดในตอนต้นปี หมายความว่า ทุกภาคส่วนของประเทศจำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่กับเด็กเป็นลำดับต้นๆ

คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามจากที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ระบุวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2508 ประกาศแปลงงานสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของต.ค. มาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคมตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ดังนี้ก็เลยนำมาซึ่งการทำให้ปี พุทธศักราช 2508 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนแปลงได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติก็เลยได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกทีใน พุทธศักราช 2509 และก็จัดเรื่อยๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ประวัติความเป็นมาวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของตุลาคม พุทธศักราช2498 ตามคำแนะนำของ วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสมาพันธ์เพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติที่องค์การสหประชาชาติ jokergame

ทำให้วันดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นวัน World Children’s Day เพื่อตระหนักถึงจุดสำคัญของเด็กแล้วก็เยาวชน รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆรู้เรื่องหน้าที่รวมทั้งรู้จักหน้าที่สำหรับการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะชาวเมืองโลก ทำให้ทั้งโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับจากนั้นเป็นต้นมา

สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช2498 ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติ ถัดมาคณะรัฐมนตรีลงความเห็นว่า ตอนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับหน้าฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สบายต่อการจัดงาน

ทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทำงาน ที่ผู้ดูแลไม่อาจจะพาลูกหลานมาร่วมงานได้ ก็เลยเสนอให้แปลงมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของม.ค.แทน โดยเริ่มประกาศใช้หนแรกใน พุทธศักราช2508 จวบจนถึงตอนนี้

ภูมิหลังของวันเด็กสากล

เมื่อปีพ.ศ. 2498 ได้กำเนิดสัญญากล่าวถึงสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั้งโลกกำเนิดความกระฉับกระเฉง และก็คิดเห็นเช่นเดียวกันว่าควรให้ความเอาใจใส่แก่เด็กๆของตัวเองเพิ่มมากขึ้น การขานรับในการนี้จากประเทศต่างๆเป็นไปอย่างมากมาย joker slot

ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้นมา โดยระบุกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของต.ค.ของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

การจัดงานสมโภชวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศในขณะนั้นมีแบบที่คล้ายกันเป็นส่วนมาก โดยยึดหลักการให้ความใส่ใจแก่เด็กเป็นเป้าหมายหลักโดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑสถาน สภานิติบัญญัติ ฯลฯ ให้เด็กๆได้เข้าชมรวมทั้งเรียน บางพื้นที่จัดแจงแสดงมหรสพ มีการแจกของกิน แข่งเกม แจกของขวัญ อื่นๆอีกมากมาย ถัดมางานนี้ได้รับจุดสำคัญทั่วทั้งโลกก็เลยได้จัดกันแพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญนาชูรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในช่องทางวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นทีแรก เมื่อ พุทธศักราช 2499 ในยุคที่จอมพล แปลก พิบูลการศึก ครองตำแหน่งนายกฯ และก็ตั้งแต่ พุทธศักราช 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งครอบครองตำแหน่งนายกฯ ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ ก็เลยได้นับว่าเป็นจารีตต่อเนื่องมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกฯไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเสมอๆทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กคราวแรกใน พุทธศักราช2499 ยุคจอมพลแปลก พิบูลการสู้รบ แล้วก็งดไปถึง 2 ปี

ตราบจนกระทั่งถัดมา พุทธศักราช2502 ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ครองตำแหน่งเป็นนายกฯ ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกที ตั้งแต่แมื่อนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งนาชูรัฐมนตรีทุกยุคปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับคำขวัญวันเด็กรายปี 2564 โดยนายกฯ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะเป็น”เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยซื่อสัตย์ภักดีมีคุณความดี”

กิจกรรมวันเด็ก 2564 ยังจัดได้ไหม

ในทุกๆปี เด็กๆชอบรอวันเด็กแห่งชาติ เพราะว่าเป็นวันที่หน่วยราชการและก็เอกชน พร้อมใจกันจัดงานกิจกรรมวันเด็กอย่างประดิษฐ์ มีทั้งยังการเล่นเกมเพื่อฝึกฝนให้เด็กกล้าแสดงออก รวมทั้งมีส่วนร่วมสำหรับในการแก้ไขปัญหา มีการจัดแจงแสดง รวมทั้งโซนของกินแล้วก็เครื่องดื่มที่มอบให้เด็กๆอีกเพียบเลย ส่วนสถานที่สำคัญทางการรวมทั้งสถานที่เที่ยวก็เปิดให้เด็กเข้าชมฟรีอีกหลายที่

แม้กระนั้นสำหรับวันเด็ก 2564 ในบางพื้นที่บางทีอาจไม่อาจจะจัดงานกิจกรรมดังเช่นเดิมได้ เหตุเพราะศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมงานวันเด็ก

ใน 28 จังหวัด ซึ่งเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด ตัวอย่างเช่น ตาก, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดนครนายก, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, เมืองจันท์, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง, จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง และก็จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกจากรายนามพวกนี้ ยังสามารถจัดงานได้ เพียงแค่จะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่ง ศบค. ชี้แนะว่า ถ้าเป็นได้ควรจะเลี่ยงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ด้วยเหตุว่าจะมีเด็กและก็ผู้ดูแลมากไม่น้อยเลยทีเดียว มารวมตัวกันในพื้นที่คับแคบ การสัมผัสข้าวของต่างๆด้วยกัน อาจส่งผลให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสวัววิด-19 รูปภาพ

หากว่า “วันเด็กแห่งชาติ” ในปีนี้ เด็กๆในหลายพื้นที่บางทีอาจไม่อาจจะร่วมกิจกรรมสนุกสนานๆได้อย่างเช่นเดิม แล้วก็จะต้องปรับพฤติกรรมตามวิถี New Normal แต่ว่าเมื่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ก็จะสามารถกลับมาจัดงานวันเด็กได้อีกรอบอย่างไม่ต้องสงสัย

ย้อนที่มาและก็ส่องคำขวัญนายกรัฐมนตรี

ปีนี้ศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด-19 (ศบค.) ได้สั่งห้ามจัดงานกิจกรรมวันเด็กใน 28 จังหวัดที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด เวลาที่จังหวัดอื่นก็ได้ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม

ส่วนทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นเยี่ยมในสถานที่ยอดนิยมสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ก็ไม่มีการจัดงาน แต่ว่าพล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์อร่อย ยังคงให้ผู้แทนเด็กเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ก่อนถึงวันจริง รวมทั้งเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอให้ทั่วประเทศได้รับดูแทน เพราะเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรควัววิด-19

ถ้าหากนับถึงปีนี้ เมืองไทยมีคำขวัญวันเด็กจากนายกฯมาแล้ว 18 คน ปริมาณรวมแล้ว 57 คำขวัญ ซึ่งมีคำว่าชาติ 18 คำ คำว่าวินัย 14 คำ คุณงามความดี 12 คำ เรียนและก็ศึกษาเล่าเรียนรวม 15 คำ แล้วก็สามัคคี 10 คำอย่างไรก็ดี คำว่า “ระบบประชาธิปไตย” ปรากฎในคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี เพียงผู้เดียวแค่นั้น เป็นนายเชื้อเชิญ หลีกภัย รวมทั้งคำขวัญวันเด็กในปีนี้ นับว่าเป็นทีแรกที่มีคำว่า จงรักภักดี อยู่ในคำขวัญด้วย Slot

อัพเดทล่าสุด : 20 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)